Obiekty HVAC

Zakres naszej działalności obejmuje zarówno budowę nowych jak i modernizację istniejących instalacji HVAC ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji:

- węzłów ciepłowniczych wodnych i parowych,
– kotłowni gazowych i olejowych,
– pomp ciepła i kolektorów słonecznych,
– systemów wentylacji i klimatyzacji,
– systemów zarządzania budynkiem BMS,
– systemów pomiaru zużytych mediów.

Powierzone nam zadania realizujemy kompleksowo.

W zależności od stopnia złożoności zadania zakres wykonywanych prac obejmuje:

- ekspertyzę lub opinię techniczną,
– analizy techniczne,
– projekty koncepcyjne,
– projekty budowlane i wykonawcze z uzyskaniem wszystkich niezbędnych opinii, uzgodnień i pozwoleń,
– kompletację urządzeń i ich montaż na obiekcie,
– uruchomienie i regulację parametrów,
– szkolenie pracowników obsługi,
– serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

Stosujemy tylko urządzenia znanych i renomowanych firm o ustalonej marce, działających na polskim rynku instalacyjnym nieprzerwanie od kilkunastu lat. Dzięki temu zapewniamy wysoką niezawodność instalacji, a w przypadku awarii ciągłą dostępność nowych urządzeń i części zamiennych.